| Hem | Aktuellt program | Tidigare evenemang | Stipendier |
 | Pris och medalj | Historik | Styrelse och arbetsgrupp | Stadgar |
 | Medlemskap | Länkar |

Universitetsinstitutioner

Arkeologiska institutionen i Stockholm

Konstvetenskapliga institutionen Stockholm 

Centrum för medeltidsstudier

Arkeologi och antikhistoria i Uppsala

Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala

Numismatiska forskningsgruppen

Museer

Statens Historiska Museum

Kungl. Myntkabinettet

Medelhavsmuseet

Medeltidsmuseet

Gotlands Museum (fornsalen)

Historiska museet i Lund

Museum Gustavianum

Västergötlands museum

Västmanlands läns museum

Sörmlands museum

Upplandsmuseet

Örebro läns museum

Hälsinglands museum

Östergötlands museum

Andra institutioner, organisationer samt projekt av intresse

Vitterhetsakademien

Fornvännen

Svenska arkeologiska samfundet

Riksantikvarieämbetet

Föreningen Gotlands Fornvänner

Sveriges Hembygdsförbund

Svenska Numismatiska Föreningen

Fornminnesföreningen i Göteborg

Västergötlands Fornminnesförening

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening

Östergötlands Fornminnes- och Museiförening

Svenska Fornminnesföreningen, Postadress: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm