| Hem | Aktuellt program | Tidigare evenemang | Stipendier | Pris och medalj |
 | Historik | Styrelse och arbetsgrupp | Stadgar | Medlemskap | Länkar |
Åke Hyenstrand

Åke Hyenstrand tilldelas Montelius-medaljen för att han under ett långt arbetsliv

- haft ett djupt engagemang för vården av våra kulturminnen,
- varit en frågvis, fantasifull och framstående forskare
- och inte minst en engagerad och stimulerande lärare.

Stockholm den 27 mars 2003

Gustaf Trotzig, Styrelseledamot och Jan Svanberg, Ordförande i Svenska Fornminnesföreningen

Svenska Fornminnesföreningen, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm