| Hem | Aktuellt program | Tidigare evenemang | Stipendier |
 | Pris och medalj | Historik | Styrelse och arbetsgrupp | Stadgar |
 | Medlemskap | Länkar |

Som medlem i vår förening får Du föreläsningar av experter på förhistoria och medeltid inom och utom Sverige. Du får specialvisningar av aktuella utställningar på museer, delta i resor och utflykter under sakkunnig ledning. Dessutom får Du fritt inträde till Historiska Museets rika arkeologiska och medeltida samlingar och till samtliga tillfälliga utställningar. 

Typ av medlemskap
Årsavgiften är 175 kr för ordinarie medlem, 150 kr för familjemedlem på samma adress, 150 kr för studerande under 35 år och 4.000 kr för ständigt medlemskap för enskild person. Betalning kan göras på plusgiro 53921-3.

Vill Du bli medlem i Fornminnesföreningen?

Tryck på länken skattmästaren

och fyll i E-post dokumentet med:

Namn:

Adress:

Typ av medlemskap Du önskar:Svenska Fornminnesföreningen, Postadress: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm