| Hem | Aktuellt program | Tidigare evenemang | Stipendier |
 | Pris och medalj | Historik | Styrelse och arbetsgrupp | Stadgar |
 | Medlemskap | Länkar |

Styrelsen består av 13 ledamöter som årligen utses av föreningen.

Efter 21 år som orförande överlämnade professor emeritus Jan Svanberg ordförandeklubban till Margareta Kempff Östlind.

Den nya ordföranden är konstvetare och disputerade 1994 vid Stockholms universitet på en avhandling om senmedeltida träskulptur. Hon innehade en tjänst som lektor på konstvetenskapliga institutionen med inriktning på äldre konst. Efter sin pensionering är hon bl a fortfarande knuten till Vitterhetsakademiens och Riksantikvarieämbetets projekt "Sockenkyrkorna", för närvarande som redaktör för landskapsrapporten om Ångermanland och Medelpad. Under en period under 1990-talet var Margareta sekreterare i Svenska Fornminnesföreningen och är nu mycket glad åt att ha blivit utsedd till ordförande i föreningen.

Styrelsen 2011-2012  
Fil.Mag. Frédéric Elfver, vice ordförande,   
Civilekonom HHS Ingrid Fürstenbach, skattmästare,
Pol.Mag. Tore Gannholm. vice ordförande,   
f.d. Hovrättsråd Sture Holmbergh, ledamot,   
Docent Carina Jacobsson, ledamot,   
Professor Kenneth Jonsson, ledamot,   
Professor Per-Eric Lindgren, ledamot,  
Docent Jan Peder Lamm, sekreterare för anslags- och stipendiefrågor, 
Fil. kand. Oscar Langenskiöld, ledamot,   
Fil. kand, Fil. mag, Masterstudent, f.d. Sjukhusdirektör 
Yvonne Lédel, klubbmästare,    
Fil. dr. Pia Melin, sekreterare
Professor emeritus Jan Svanberg, ledamot,  
Fil. dr. Margareta Kempff Östlind, ordförande

Svenska fornminnesföreningen: Postadress: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm