| Hem | Aktuellt program | Tidigare evenemang | Stipendier |
 | Pris och medalj | Historik | Styrelse och arbetsgrupp | Stadgar |
 | Medlemskap | Länkar |

Svenska fornminnesföreningen grundades 1869. Syftet var att "efterforska, undersöka och bekantgöra svenska minnesmärken och muntliga öfverlemningar från äldre tider, hvilka äro af intresse i etnologiskt, kulturhistoriskt och konstnärligt hänseende". Grundarna var huvudsakligen intresserade av att söka få fram det nationella, främst i den medeltida konsten. Man önskade skapa en ny nordisk stil, framför allt en nordisk arkitektur. Majoriteten i den första styrelsen bestod av konstnärer.

Föreningen tog en annan riktning när arkeologen Oscar Montelius, amanuens vid Historiska Museet, tillträdde som sekreterare i styrelsen 1874. Arkeologi och konsthistoria kom att förmedlas ur mer vetenskapliga aspekter. Också den populärvetenskapliga verksamheten blommade upp. Montelius överbryggade en motsättning som funnits de tidigaste åren mellan fornminnesföreningen och Riksantikvarien/Historiska museet. Konflikten baserade sig bl.a. på rädslan för att staten skulle lägga beslag på viktiga forn- och kyrkofynd från landsbygden och därigenom hota regionala anspråk. Montelius kom att bli en förgrunds-gestalt under sina 47 ½ år inom föreningen, fram till 1920. Han hade då varit ordförande sedan 1908.

Under de första 36 åren i föreningen gav man ut en årsskrift, Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. Därefter blev "Fornvännen", utgiven av Vitterhetsakademien, föreningens nya skriftliga forum. Samarbetet fortsatte fram till 1965. Av de större publikationer som getts ut kan nämnas "Arkeologiska Studier" 1932, tillägnad dåvarande kronprinsen Gustav VI Adolf.

Tidvis har föreningens programverksamheten samordnats med Svenska Arkeologiska Samfundet , Samfundet S:t Eriks vänner och med Historiska Museets Vänner.

Föreningen är den enda i Sverige som äger en kungshög - Kung Ingels Hög. Den ligger söder om Växjö i Småland och skänktes 1870 till Fornminnes-föreningen av ägarna till Ingelstads gård, majoren och fru S Cervin.

Mer att läsa: Nerman, Birger 1970. Svenska fornminnesföreningen. En skildring av de första åren. Till föreningens 100-årsjubileum. Lund 1970.
Lamm, Jan Peder, 1987. Svenska Fornminnesföreningen och Fornvännen. Fornvännen 82, 1987.
Ringstedt, Nils, 1999. Svenska Fornminnesföreningen fyller 130 år. Ledungen 4, 1999.
Baudou, Evert, 2001. Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins etablering. Fornvännen 2001:2

Svenska Fornminnesföreningen, Postadress: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm