| Hem | Aktuellt program | Tidigare evenemang | Stipendier |
 | Pris och medalj | Historik | Styrelse och arbetsgrupp | Stadgar |
 | Medlemskap | Länkar |

Monteliusmedaljen
1947 beslöt föreningen att instifta en medalj till Oscar Montelius minne. Den utdelas för "framstående insatser på föreningens intresseområden, främst arkeologisk forskning, men även den yttre kulturminnesvården och museiväsendet". Förslag till medaljbelöning kan lämnas skriftligen av föreningens medlemmar till styrelsen. Utdelningen sker med stor sparsamhet. Hittills medaljerade är:

1952 Professor Hakon Shetelig
1962 HM Konung Gustaf VI Adolf
1970 Professor Birger Nerman
1975 Professor Wilhelm Holmqvist
1980 Professor Greta Arwidsson
1986 Professor Sten Karling, direktör Einar Kjellén och professor Michael Müller-Wille
1987 Professor Jüri Selirand
1990 Professor Louis Binford och överantikvarien Sverker Jansson
1993 Sir David Wilson
1994 Professor Ian Hodder
1995 Professor Mats P. Malmer
2000 Professor Berta Stjernqvist
2002 Professor Brita Malmer
2002 Professor Märta Strömberg
2003 Fil dr Ragnhild Boström
2003 Professor Åke Hyenstrand
2003 Fil dr Marian Ullén
2004 Professor Björn Ambrosiani
2005 Professor Evert Baudou 
2010 Professor Dick Harrisson

2011 Professor Knut Drake
2011 Docent Claes Gejrot

2012 Professor emeritus Jan Svanberg
2012 Fil dr Lennart Karlsson

Hildebrandspriset
Hildebrandspriset kom till 1934. Då donerades 15.000 kr till Fornminnesföreningen till minne av riksantikvarierna Bror Emil Hildebrands och sonen Hans Hildebrands banbrytande, vetenskapliga insatser främst inom nordisk arkeologi och medeltidsforskning.

Priset delas ut till en eller flera pristagare för "förtjänstfullt arbete inom ämnena nordisk arkeologi och medeltidsforskning, inklusive numismatik". År 2001 var prissumman 50.000 kr. Fornminnesföreningens styrelse jämte Riksantikvarien beslutar vem som skall få priset.

Lista över tidigare Hildebrandspristagarna.

Svenska Fornminnesföreningen, Postadress: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm