| Hem | Aktuellt program | Tidigare evenemang | Stipendier |
 | Pris och medalj | Historik | Styrelse och arbetsgrupp | Stadgar |
 | Medlemskap | Länkar |

Svenska Fornminnesföreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander. Vi har 4 stipendiefonder, avsedda för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.

Hildebrands-stipendierna utdelas årligen till en eller flera stipendiater. Stipendierna är avsedda som stöd för forskning i nordisk arkeologi, förhistorisk och medeltida numismatik samt medeltidens konsthistoria.

Birger Nermans stipendier utdelas årligen till en eller flera stipendiater. Stipendierna är avsedda som stöd för forskning inom förhistorisk, särskilt nordeuropeisk, arkeologi och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år).

Aron Anderssons stipendier utdelas årligen till en eller flera stipendiater. Stipendierna är avsedda som stöd för forskning i medeltidens konst och kulturhistoria och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år)

Inga Sernings stipendium utdelas årligen till en eller flera stipendiater. Stipendet är avsett som stöd för forskning inom svensk förhistorisk eller medeltida metallurgi och utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år)

Ansökan ska innehålla:

 • För att alls komma ifråga måste Du ange namn, personnummer samt bank- eller postgironummer.
 • Uppgift om e-postadress.
 • Ange ej uppgift om enskilt fondnamn som ansökan avser.
 • Kortfattad redogörelse av forskningsuppgiftens art, målsättning och tänkta genomförande.
 • Det sökta beloppets storlek med kostnadsberäkning.
 • Uppgift om medel för samma ändamål erhållits tidigare eller söks samtidigt i annan fond eller tidigare beviljats ur någon av föreningens fonder.
 • Uppgift om forskningsuppgiften ingår i doktorandarbete.

  Belopp över 5000 kr beviljas endast i undantagsfall. Bidrag ges inte till tryckningskostnader.

  Samma ansökningsdatum gäller för alla fonderna. Din ansökan ska vara inne senast 15 januari varje år. Besked till de stipendiater som erhållit medel ges per brev före utgången av månaden maj samma år.

  Ansökan ska ställas till: Jan Peder Lamm, Kostervägen 7, 181 35 Lidingö. Har Du ytterligare frågor kontakta stipendiesekreterare Jan Peder Lamm. 
  E-post: janpeder.lamm@bredband.net .

 • Blankett för stipendieansökan i pdf-format kan laddas ned här: Ansökningsblankett

  Även självständigt formulerade ansökningar beaktas. I ansökningen ska då de uppgifter som efterfrågas i blanketten ingå

  Stipendiater 2002
  Stipendiater 2003
  Stipendiater 2004
  Stipendiater 2005
  Stipendiater 2006
  Stipendiater 2007
  Stipendiater 2008
  Stipendiater 2009
  Stipendiater 2010
  Stipendiater 2011
  Stipendiater 2012


  Stipendiat är skyldig att inom ett år till föreningens sekreterare insända en kortfattad redogörelse för stipendiets användning.
  Sändes lämpligen per e-post till fornminnesf@stavgard.com

  Svenska fornminnesföreningen: Postadress: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, 

  Stockholms universitet, 106 91 Stockholm